Originál je len jeden

Záručné podmienky

 

20 rokov bez obáv s novým konceptom záruky

Kvalitné produkty – nainštalované a skontrolované profesionálnym elektrotechnikom – zaistia pomocou služby Total Care vlastníkom domov pohodlie hrejivej podlahy. Pri inštalácii systémov podlahového vykurovania firmy Raychem môžu teraz elektrotechnici ponúknuť zákazníkom až 20 rokov dlhú záručnú dobu vďaka záruke Total Care. Spolu s ňou zákazník získa i plnú podporu kvalitnej značky.

Total Care = robíme, čo je potrebné pre zaistenie teplej podlahy

Vo výnimočnom prípade, keď dôjde k zlyhaniu nášho výrobku a keď túto poruchu nie je možné odstrániť, nezostaneme len pri tom, že Vám tento výrobok vymeníme a zaplatíme jeho inštaláciu. My sa taktiež postaráme o to, aby bola povrchová úprava podlahy opravená do pôvodného stavu, alebo vymenená v zodpovedajúcej kvalite.

Kvalita, ktorá nás podporí

Kvalita našich výrobkov je jedinečná. To sme už preukázali pri veľkom množstve inštalácií, a to ako pri priemyslových tak i komerčných a domových projektoch. Táto kvalita je zaistená dôkladným výberom tých správnych materiálov, priebežným procesom zlepšovania a rozsiahlou kontrolou kvality. Naše hlavné výrobné a distribučné podniky každoročne plnia štandardy ISO 9001.

Vedeli ste, že existuje 85 kontrolných stanovíšť, ktorými musí vykurovacia rohož Raychem T2QuickNet prejsť predtým, ako opustí výrobu?

 

Koncept v skratke

 

Záruka Total Care je platná vo všetkých krajinách Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Spoločenstva nezávislých štátov a vzťahuje sa na poruchy všetkých systémov podlahového vykurovania firmy Raychem.

Záruka je platná, pokiaľ:

 1. Je produkt nainštalovaný kvalifikovaným elektrotechnikom v súlade s pravidlami, predpismi a našimi inštrukciami pre inštaláciu.
 2. Je formulár pre registráciu vyplnený a podpísaný elektrotechnikom.
 3. Je formulár pre registráciu uložený vlastníkom nehnuteľnosti spolu s fotografiami a/alebo nákresmi z procesu inštalácie.

Zaväzujeme sa poskytnúť v každej situácii tú najlepšiu pomoc.

 1. Výrobky opravíme alebo vymeníme – zdarma.
 2. Obnovíme podlahu do jej pôvodného vzhľadu alebo na zodpovedajúcu úroveň – zdarma.
 3. Pri termostate sa záruka vzťahuje len na výmenu výrobku za nový.

Zaregistrujte si Vaše podlahové vykurovanie

Pokiaľ si prajete požiadať o 20 rokov trvajúcu záručnú dobu Total Care:

 • Stiahnite si formulár
 • Požiadajte elektrotechnika zodpovedného za inštaláciu o vyplnenie tohto formuláru
 • Vyplnený formulár bezpečne uložte; spolu s dokladom o zaplatení

Nahlásenie poruchy

Je nám ľúto, že ste narazili na poruchu. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby ste mali k dispozícii teplú a príjemnú podlahu čo najskôr. Pokiaľ si prajete požiadať o preskúmanie možného zlyhania nášho systému podlahového vykurovania, kontaktujte nás.

Uistite sa, prosím, či máte k dispozícii nasledovnú dokumentáciu:

 • Vyplnený formulár o uvedení do prevádzky
 • Vyplnený registračný formulár záruky Total Care
 • Doklad o zaplatení
 • Nákresy alebo fotografie inštalácie