Originál je len jeden

nVent RAYCHEM EM2-XR

 

RAYCHEM EM2-XR

Je samoregulačný vykurovací kábel s výkonom 90W/m pri teplote 0 °C. 
Tento extrémne robustný vykurovací kábel sa môže používať na udržiavanie chodníkov, príjazdových ciest, prístupových ciest a chodníkov v blízkosti budov (kancelárií, hotelov, škôl, nákupných centier, apartmánových komplexov a nemocníc) bez snehu a ľadu. 

  • Výkon 90W/m pri teplote 0 °C
  • Maximálna konštantná teplota expozície 100 °C.
  • Maximálna striedavá alebo náhodná teplota vystavenia 110 °C (kumulatívne maximálne 800 hodín).
  • Vhodný na montáž pomocou káblových pásov na železobetón.
  • Možno ho skrátiť na mieste, čo zjednodušuje inštaláciu.
  • Vďaka samoregulačnému vykurovaciemu jadru sa môžu prekrývať s vykurovacím káblom bez rizika prehriatia.
  • Nie je vhodný pre použitie v asfalte.