Originál je len jeden

nVent RAYCHEM XTV

 

RAYCHEM XTV2-CT-T3

Priemyselný samoregulačný vykurovací kábel 

 

  • Vhodný pre ohrev potrubí až do 121 °C
  • Maximálna kontinuálna teplota expozície 121 °C
  • Maximálna striedavá alebo náhodná teplota expozície 250 °C (maximálne 1000 hodín kumulatívna)
  • Vhodné pre teplotnú triedu T3 až T6
  • Možno použiť v kombinácii so správnymi komponentmi v oblastiach ATEX /Ex
  • Vďaka samoregulačnému vykurovaciemu jadru sa môžu prekrývať s vykurovacím káblom bez rizika prehriatia
  • Možnosť skrátiť termokábel na mieste, čo zjednodušuje inštaláciu
  • Samoregulačný princíp vykurovania kompenzuje lokálne tepelné straty a zmeny napätia, čo vedie k rovnomernej teplote potrubia
  • Vďaka vonkajšiemu plášťu z fluoropolyméru (-CT) môže byť vykurovací kábel použitý aj v prostredí s potenciálnym vystavením organickým a korozívnym roztokom

      

          Vyrábané verzie:

          4XTV2-CT-T3                                 -- 12W/m pri 10 °C                       
          8XTV2-CT-T3                                 -- 25W/m pri 10 °C
          12
XTV2-CT-T3                               -- 38W/m pri 10 °C
          15
XTV2-CT-T3                               -- 47W/m pri 10 °C
          20XTV2-CT-T3                              -- 63W/m pri 10 °C