Originál je len jeden

Udržiavanie teploty teplej úžitkovej vody HWAT

 

Zaistenie komfortu 

Zaistenie stáleho prísunu teplej vody je kľúčovým  požiadavkom pre všetky moderné systémy TÚV.Systém jedného potrubia Raychem HWAT
udržuje teplú vodu v distribučnom systéme potrubia budovy na príslušnej
úrovni.Inteligentný systém,to sú nízke investičné náklady a ekonomická efektívna prevádzka.

 

Systém zaisťujúci hygienu sústavy

Menej vody v obehu a menšie tepelné straty v potrubnom systéme znamená
menej bakteriologických problémov.

Univerzálny systém zaberajúci málo miesta

U jednotrubkového systému Raychem odpadá nutnosť inštalácie cirkulačného
potrubia.Počet stúpačiek a revízií môže byť minimalizovaný a tým je vytvorené
miesto pre iné inštalácie.

Nízke investičné náklady

Vykurovací termokábel je možné jednoducho upevniť na prívodné potrubie.

Menší odber energie

 Tepelné straty,ktoré je potrebné v systéme vykompenzovať sú nižšie,pretože
 vznikajú len na prívodnom potrubí.Odpadá rovnako napájanie cirkulačných
 čerpadiel.Systém jednotlivých potrubí môže byť používaný s kotlom s menším
 výkonom,nevracia sa studená voda z cirkulácie.

 

 

 

Nie sú udržiavacie náklady

Systém nemá mechanické časti,ako sú cirkulačné čerpadlá alebo kontrólne
ventily,ktoré sa opotrebovávajú,preto je bezúdržbový.Regulovanie systému HWAT
odporúčame termostat HWAT-T55