Originál je len jeden

Ochrana vonkajších plôch

 

Vjazdy,výjazdy,chodníky,cesty 

   Ľad a sneh pokrývajúci chodníky,cesty,rampy,vjazdy,schody a iné
   prístupové cesty,môže znamenať vážne ohrozenie zdravia a majetku.
   Môže byť príčinou nehôd,neskorých príchodov a z toho plynúce finančné
   straty.Aby sme tomuto predišli,ponúka systém Raychem ® kompletné
   riešenie ochrany akýchkoľvek povrchov,ktoré je nutné zabezpečiť pred
   hromadením snehu a ľadu.

 

Produkty Raychem

   Sú navrhnuté tak,aby spĺňali požiadavky aplikácií z komerčnej,priemyslovej
   a bytovej výstavby.Riešenie Raychem ® má dlhú životnosť,rýchlo,ľahko a 
   jednoducho sa montuje na rozličné stavebné povrchy - betón,piesok,asfalt.

 

 

 

Každé riešenie Raychem

   Je doplnené o inteligentný systém riadenia,ktorý poskytuje užívateľovi
   ekonomické využitie systému a jeho kontrolu.Riadiaca jednotka VIA-DU-20
   môže byť spoločne s čidlami teploty a vlhkosti použitá na všetky aplikácie
   ochrany vonkajších plôch.