Originál je len jeden

nVent RAYCHEM HWAT

RAYCHEM HWAT  L, M, R

 Je samoregulačný vykurovací kábel.T
ento vykurovací kábel je mimoriadne vhodný na udržiavanie teploty teplovodných potrubí (TÚV) v budovách (ako sú kancelárie, hotely, školy a nemocnice) a rodinné domy. 

 

 

 • Maximálna trvalá teplota  do 65 °C
 • Maximálna vonkajšia alebo náhodná teplota 85 °C (maximálne 800 hodín kumulatívne).
 • Samoregulačný princíp vykurovania kompenzuje lokálne tepelné straty a zmeny napätia, čo vedie k rovnomernej teplote potrubia.
 • Možno skrátiť na mieste, čo zjednodušuje inštaláciu.
 • Vďaka samoregulačnému vykurovaciemu jadru sa môžu prekrývať s vykurovacím káblom bez rizika prehriatia.
 • Plne kompatibilný s komponentmi nVent RAYCHEM RayClic, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.
 • Nie je vhodný na použitie v procesoch, ktoré sú čistené parou alebo možnej expozície anorganickým a korozívnym roztokom.
 • HWAT-L     udržuje teplotu vody  do 45°C
 • HWAT-M   udržuje teplotu vody   od 37°C do 55°C
 • HWAT-R    udržuje teplotu vody   od 37°C do 70°C
   

      HWAT-L   7W/m pri 45°C                         HWAT-M  9W/m pri 55°C                  HWAT-R  12W/m pri 55°C