Originál je len jeden

nVent RAYCHEM KTV

 

RAYCHEM KTV2-CT

Priemyselný samoregulačný vykurovací kábel

 

 • Vhodný pre udržiavanie a ohrev procesných teplôt až do 150 °C.
 • Maximálna konštantná teplota expozície 150 °C.
 • Maximálna striedavá alebo náhodná teplota expozície 250 °C (maximálne 1000 hodín kumulatívna).
 • Vhodné pre teplotnú triedu T3-T6 založenú na princípe stabilnej konštrukcie systému.
 • Môže byť použitý v potenciálne výbušných oblastiach v kombinácii s vhodnými komponentmi. 
 • Vďaka samoregulačnému vykurovaciemu jadru sa môžu prekrývať s vykurovacím káblom bez rizika prehriatia.
 • Možnosť skrátiť termokábel na mieste, čo zjednodušuje inštaláciu.
 • Samoregulačný princíp vykurovania kompenzuje lokálne tepelné straty a zmeny napätia, čo vedie k rovnomernej teplote potrubia.
 • Vďaka vonkajšiemu plášťu z fluoropolyméru (-CT) môže byť vykurovací kábel použitý aj v prostredí s potenciálnym vystavením organickým a korozívnym roztokom. 

  Vyrábané verzie:   
       
  5KTV2-CT                           -- 16W/m pri 10 °C                                
  8KTV2-CT                           -- 25W/m pri 10°C         
  15KTV2-CT                         -- 47W/m pri 10°C         
  20KTV2-CT                         -- 65W/m pri 10 °C