Originál je len jeden

Ochrana potrubí pred zamŕzaním

 

Mrzne,mrzne,mrzne 

   Netečie voda,poškodené trúbky a ventily,zatekanie to sú dôsledky
   nedostatočnej ochrany potrubia vystavené pôsobením teplôt pod
   bodom mrazu.S tým ide ruka v ruke nutnosť častých opráv a výmeny
   potrubia,ventilov.Systém ochrany pred zamŕzaním potrubia Raychem
   zaisťuje efektívne riešenie tohto problému.Samoregulačný vykurovací
   termokábel v spojení s príslušnou tepelnou izoláciou chráni vodovodné
   potrubia,hydranty,požiarne systémy a potrubia s vykurovacím olejom
   a inými tekutinami pred zamŕzaním.

 

Ľahká montáž 

   Vykurovací termokábel sa jednoducho upevňuje na potrubie - pod
   tepelnú izoláciu.

Stály a spoľahlivý

   Medené napájacie vodiče veľkého priemeru ovplyvňujú spoľahlivosť
   vykurovacieho termokábla a jeho špeciálne upravený povrch ho chráni
   pred nepriaznivými vplyvmi prostredia.

 

Nízka spotreba energie 

   Inteligentné riadiace jednotky RAYSTAT ECO a RAYSTAT CONTROL 
   vypočítavajú pracovný cyklus proporcionálne k predpokladanej 
   minimálnej teplote okolia.Tam,kde normálny termostat zapne vykurovacie 
   termokáble na 100% času,inteligentný ovládač zapína systém len na 
   určený časový úsek,čo vedie k značným úsporám energie.Takt isto je 
   možné použiť spoľahlivé termostaty AT-TS-13/14