Originál je len jeden

Samoregulačné technológie

 

Čo znamená samoregulácia

   V šesťdesiatych rokoch vyvinul Raychem ako prvý
   výrobca na svete,samoregulačné vykurovacie
   termokáble.Tieto termokáble automaticky
   prispôsobujú svoj tepelný výkon, a tým kompenzujú
   teplotné zmeny. Vonkajší plášt,opletenie a vnútorný
   plášť poskytujú ochranu proti mechanickým,
   chemickým a elektrickým vplyvom ... ale vlastné
   kúzlo sa ukrýva vo vodivom jadre.Vodivé jadro
   je tvorené dvoma paralelnými vodičmi medzi ktorými
   je vykurovací polymér.

 

Výhody samoregulačného podlahového vykurovania

   Bezpečnosť a spoľahlivosť

  • Zamedzuje prehrievaniu
  • Kábel je možné umiestniť s menšími roztečmi
  • Nevyžaduje údržbu

 

   Ľahká inštalácia

  • Termokábel je možné zrezať na potrebnú dĺžku
  • Termokábel je možné inštalovať priamo na existujúci podklad podlahy.

 

   Energetická účinnosť 

  • Vykurovací termokábel je schopný sa okamžite adaptovať teplote a
    miestnosti a prispôsobiť svoj vykurovací výkon a tým znížiť spotrebu
    elektrickej energie na skutočné potrebné minimum.