Originál je len jeden

Ochrana žľabov a zvodov

 

Ochrana žľabov a zvodov pred zamrznutím

   Nahromadený sneh a ľad môže ľahko poškodiť strechy,žľaby a zvody.
   Ťažké cencúle môžu padať na zem a ohrozovať chodcov.Voda,ktorá sa
   hromadí vďaka ľadu v odtokových cestách môže pretekať cez vonkajšie
   steny,alebo zatekať do stien.Samoregulačný systém rozpúšťania ľadu
   Raychyem® udržuje priechodnosť žľabov a zvodov a zaisťuje bezpečné
   odvádzanie roztopeného snehu a ľadu z povrchu strechy.

 

Ľahká montáž

   Samoregulačný vykurovací termokábel môže byť ukladaný v žľaboch
   v neveľkých odstupoch,bez rizika prehriatia alebo poškodenia.

 

Ekonomické používanie

   Samoregulačný efekt šetrí energiu prostredníctvom automatického
   zvyšovania vykurovacieho výkonu v ľadovej vode a jeho zmenšovanie
   v suchom ovzduší.

 

Vhodné použitie inteligentnej riadiacej jednotky

   Inteligentná riadiaca jednotka EMDR-10 spúšta vykurovací systém
   len v tedy keď je to vhodné: pri súčasnej detekcii nízkej teploty a
   zároveň vlhkosti prostredia.

Výhody samoregulačného systému

  • Presné efektívne roztápanie snehu na cm
  • Termokábel presne zvyšuje a znižuje výkon podľa potreby
    (každý meter môže mať iný výkon)
  • Termokábel sa neprehreje ani pri prekrížení
  • Minimálny polomer ohybu 10mm
  • Nebráni prietoku v žľabe a zvode
  • Dlhá životnosť systému
  • ÚV ochrana